Kalite Politikamız  

Ülkemizde bitkisel yağ taşımacılığı sektöründe, kalite ve güvenilirliğimizle öncü kuruluş olarak yer almak vizyonuyla yola çıkan, firma üst düzey yöneticileri olarak bizler:

• Güvenilir ve kaliteli hizmet vermek adına, müşterilerimizin talep ve şikayetlerini doğru analiz edebilmek için gerekli gelişim çalışmalarının sürdürüleceğini,

• Sektörümüz ile ilgili tüm yasal şartların uygulanması adına gereken mevzuat takibi, yönetici ve personel eğitimlerinin gerçekleştirileceğini,

• Tüm tedarikçilerimizin ve satın alma süreçlerimizin kalite politikamıza uyum sağlaması için, kontrol ve düzenlemelerin yapılacağını,

• Sürekli iyileştirme felsefesine dayalı kurum kültürü oluşturulmasını sağlamak adına ve bu kültürün çalışanlarımıza benimsetilmesi için çalışma ve takiplerin titizlikle gerçekleştirileceğini,

• Çalışanlarımıza, yetkinliklerinin geliştirilmesi için, eğitimler ile destek verileceğini,

• İş akışı süresince çevreye duyarlı olma bilinci ile çalışılacağını,

Taahhüt ederiz.